Internet není virtuální svět, ale sdělovací prostředek. I pro něj tak existují určité zásady a pravidla, která je vhodné dodržovat a řídit se jimi. Sbírka takových pravidel se nazývá internetová etiketa, nebo zkráceně také netiketa. Na internetu se těmito pravidly neřídí každý druhý, což může být do budoucna velkým problémem.

Pravidla netikety jsou následující:

 1. Bavíme se s lidmi, nikoliv se stroji. Měli bychom na to brát ohled, neurážet se a rozmýšlet si, co komu napíšeme. Anonymita ve světe internetu neexistuje, mějte tak na paměti, že kdokoliv může kdykoliv zjistit, co kdo na internet napsal.
 2. Buďte slušní. Nepište Caps-lockem, tedy velkým písmem – je to považováno jako řvaní. Navíc se takový text špatně čte. Na internetových diskuzích si tykáme, vykání je obvykle používané pouze ve vědeckých či odborných diskuzích. Pokud vlastníte stránku a komunikujete s publikem, jakým můžou být například vaši potenciální zákazníci, pak i zde je lepší publiku vykat.Nezáleží na věku, nebo třeba vzdělání. Na internetu je zvykem si tykat a tak to dodržujme.
 3. Pokud se s někým bavíte, ověřte si o koho se jedná. Pokud jste na zahraničním fóru, nebo chatu, je potřeba se řídit pravidly příslušné země. To, co je dovolené u nás, nemusí být přípustné například v arabských zemích. A to ať se jedná o náboženství, politiku, či jiné názory, vždy bychom měli respektovat zvyky druhé strany.
 4. Berte ohled na druhé. Někteří se připojují na internet skrze mobilní data, kde se platí za objem přenesených dat. Neposílejte tak protistraně zbytečně velké fotografie, emaily, nebo jiné soubory. Pokud fotografie vkládáte na diskuzní fórum, použijte tag <spoiler>, díky kterému se fotografie zobrazí až po kliknutí na příslušné tlačítko.
 5. V českých diskuzích pište česky a spisovně. To znamená bez zbytečných chyb, s diakritikou, interpunkcí a s vhodně použitými ukončujícími znaky. Je také neslušné psát více než jeden vykřičník (hulákání), nebo více otazníků. Čeština tohle nezná. Berte na paměť, že někteří cizinci by si rádi váš text přeložili v online překladači, což pro ně bude problém, pokud budete psát nespisovně. Navíc mnohdy text bez interpunkce může znamenat něco jiného, než autor původně zamýšlel.
 6. Pomáhej bližnímu svému. Ano, i tohle na internetu platí. Pokud se někdo na něco zeptá, slušně mu odpovězte. Bez zbytečné arogance, nebo nadávek. Odpovídejte však pouze, pokud znáte odpověď. Není potřeba diskuzi zbytečně zaplácat hromadou nesmyslů. Pokud někdo využívá fórum namísto internetového vyhledávače, upozorněte jej na to. Pokud ani to nepomůže, kontaktujte správce fóra a nechte daného člověka zabanovat (omezí se mu přístup ve vkládání komentářů do diskuze).
 7. Respektujte právo na soukromí. I když jste o soukromí a anonymitu přišli v okamžiku připojení k internetu, je potřeba jej co možná nejvíce zachovávat. Pokud vám přišel email, nebo zpráva, která vám nepatří, upozorněte na to odesílatele, zprávu si nečtěte a smažte ji. Nepožadujte po protistraně soukromé údaje, nebo i lechtivé fotografie – jedná se o trestný čin.
 8. Nezneužívejte svou moc. Jako správce serveru máte možnost číst poštu uživatelů, pokud ukládáte hesla tak, jak jsou a ne v zašifrované podobě, nečtěte je a ani se jimi nezkoušejte nikam přihlásit.
 9. Neposmívejte se ostatním. Za cokoliv – vzhled, chyby, aj. K tomuto internet stvořen nebyl.  Mějte také na paměti, že existuje něco jako kyberšikana a že je takovéto jednání v některých případech i trestným činem. Každý počítač má svou unikátní adresu a tak není vůbec těžké vás vypátrat.
 10. Nešiřte HOAXy, neposílejte SPAM a ani nevyžádanou reklamu. Hoax je klamavé sdělení, které má za úkol vás vystrašit (v poslední době se v mnoha hoaxech objevují uprchlíci), okrást (např. prosba o zaslání peněz umírajícímu dítěti), ale i pobavit. Nicméně i hoax může být posuzován jako šíření poplašné zprávy, což je samo sebou trestným činem. Seznam evidovaných hoaxů si můžete přečíst na stránce hoaxy.cz. Spam je nevyžádané sdělení a úzce souvisí s hoaxem. Ale není to vždy pravda, spam může být i hromadně sdílené nevyžádané reklamní sdělení. Spam i hoax jsou také často využívány k šíření počítačových virů, červů, trojských koní a jiného nebezpečného softwaru. Proto hoaxy a očividné spamy ani nečtěte, rovnou je mažte. Neposílejte ani reklamu, o kterou vás příjemce nepožádal. Za rozesílání spamu a nevyžádaného obchodního sdělení také porušujete zákon.
 11. Neporušujte autorská práva. V rámci naší legislativy je možné z internetu cokoliv stahovat, tedy i stahování autorských děl je legální. Ilegální je však takováto díla na internet nahrávat. Za porušení takovéhoto zákona počítejte s mnohamiliónovými škodami, které od vás budou vymáhány.