Když jsme minulý týden vydávali recenzi naší fotoknihy, nečekali jsme, že sklidí takový úspěch a ohlas našich čtenářů. Rozhodli jsme se tak, že jednomu z vás dáme možnost získat poukaz v hodnotě 450Kč na slevu z fotoknihy od Saal Digital. Můžete ji tak mít zcela zdarma, nebo s razantní slevou.

A co je pro to potřeba udělat? Stačí správně odpovědět na několik jednoduchých otázek (všechny odpovědi naleznete na našich stránkách), dát nám „lajk“ na facebookovém profilu a být 500. v pořadí.

Otázky a formulář pro zaslání odpovědí naleznete níže, nebo na stránce https://goo.gl/forms/Ken50ZHELpwgEHcy2

Podmínky soutěže “Soutěž o poukaz na fotoknihu od Saal Digital”

Pořadatel soutěže

Vojtěch Vymětal
Jižní 2196/20
Ostrava – Zábřeh, 700 30
info@life-hacking.cz

Účastníci soutěže

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s trvalým pobytem a s doručovací adresou na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“). Účastníkem soutěže uveřejněné na serveru life-hacking.cz se stává každý, kdo se přihlásí v termínu soutěže a splní podmínky stanovené soutěží.

Pravidla soutěže

Soutěž probíhá od 20.12.2016 do 21.1.2017. Výhru získávají ti účastníci, kteří zodpoví správně na soutěžní otázky (“Co je life hacking“, „Kolik korun můžete získat zpět při dvaceti nákupech aplikací NaNákupy” a “Na jaký fotopapír tiskne Saal-Digital vazbu fotoknihy”), budou v době vyhlášení soutěže odběrateli facebookového profilu @lifehackingcz (tzn. dají zde v průběhu soutěže „lajk“). Výhercem se stává ten, jehož správné odpovědi dorazí v pořadí jako 500. Účastník soutěže souhlasí s pravidly soutěže stanovené pořadatelem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si pořadatel právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže.

Vyloučení ze soutěže

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obchodněprávním vztahu k pořadateli soutěže (či dalším společnostem podílejících se na pořádání soutěže) a osoby jim blízké. Ze soutěže budou vyloučeni i ti účastníci, kteří nesplní požadované podmínky soutěže, jako např. neuvedou kontakt nebo uvedou kontakt neúplně.

Práva a povinnosti pořadatele

  • Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty.
  • Pořadatel má právo měnit pravidla soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit.
  • Výhra bude výhercům zaslána na jejich emailovou adresu nejpozději do 30 dnů po zveřejnění.
  • Výhry, které nebude možné doručit na emailovou adresu oznámenou výhercem, propadají ve prospěch pořadatele.
  • Výhry není možné vymáhat právní cestou. Místo výher není možné požadovat finanční plnění. Pořadatel neodpovídá za jakékoli škody vzniklé výhercům v souvislosti s realizací výher.

Osobní údaje

Veškerá data získaná od soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Odesláním výslovně souhlasíte s tím, že vyhlašovatel může využít Vámi poskytnuté osobní údaje (v tomto případě celé jméno, e‐mail a telefon) k obchodním a marketingovým nabídkám, a to až do písemného odvolání Vašeho souhlasu.

Soutěž naleznete také na největším soutěžním portálu v ČR – Soutěže.cz a na Websoutěže.cz